STIGAS Vitaliteitsscan bedrijf

Gezond en vitaal langer doorwerken

 1. Welkom bij de
  Stigas Vitaliteitsscan bedrijf

  Breng de vitaliteit van uw bedrijf in kaart. Na afloop weet u hoe uw bedrijf ervoor staat en welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn op het gebied van inzetbaarheid, fitheid, vitaliteit en gezondheid.

   

  De scan begint nu. In totaal beantwoordt u 36 vragen. Deze zijn verdeeld over 6 thema’s: uw visie op vitaliteit, arbeidsomstandigheden, gezondheid, functies in uw bedrijf, gezond gedrag, en evalueren en verankeren.

   

  De resultaten van de scan worden alleen met u gedeeld. Stigas bewaart de resultaten niet.

 2. Voornaam
  Invalid Input
 3. Achternaam
  Invalid Input
 4. Bedrijf
  Invalid Input
 5. Postcode
  Ongeldige invoer
 6. E-mailadres
  Invalid Input
 7. Inschrijven voor de nieuwsbrief van Stigas?
  Invalid Input
 8.  
 1. Uw visie op vitaliteit

  De volgende 6 vragen gaan over uw visie op vitaliteit

  Stelling:

 2. Verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn onvoorspelbaar en niet te beïnvloeden.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Uw visie op vitaliteit

 2. Wanneer medewerkers zich ziek melden, schakel ik de arbodienst in om hen te helpen met hun herstel.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Uw visie op vitaliteit

 2. Als mijn medewerkers ziek zijn, ga ik na hoe ik ze zo snel mogelijk weer aan het werk krijg. Ik help ze actief om weer terug aan de slag te gaan.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Uw visie op vitaliteit

 2. Ik pak veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk aan. Als ik dat niet doe, heeft dat invloed op het welzijn en de productiviteit van mijn medewerkers.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Uw visie op vitaliteit

 2. Ik vind het belangrijk dat mensen gezond hun pensioen bereiken. In mijn bedrijf zetten de medewerkers én de leidinggevende(n) zich hier actief voor in.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Uw visie op vitaliteit

 2. In mijn bedrijf kunnen ook de oudere medewerkers gezond, veilig en optimaal functioneren. Ik werk er nu al aan dat zij straks kunnen doorwerken en gezond hun pensioen halen.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Arbeidsomstandigheden

  De volgende 6 vragen gaan over arbeidsomstandigheden

  Stelling:

 2. Er zijn geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s in ons bedrijf.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Arbeidsomstandigheden

 2. Voor mijn bedrijf heb ik een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) laten maken.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Arbeidsomstandigheden

 2. Ik heb een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak opgesteld. En ik ben met verbeteringen aan de slag gegaan. Zo heb ik zicht op de risico’s die de inzetbaarheid van mijn medewerkers kunnen verminderen.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Arbeidsomstandigheden

 2. Mijn medewerkers krijgen een paar keer per jaar voorlichting over de risico’s op het werk. Ze weten hoe ze risico’s kunnen herkennen, voorkomen en hoe zij zichzelf ertegen kunnen beschermen.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Arbeidsomstandigheden

 2. Om meer zicht te krijgen op de veiligheid en gezondheid in mijn bedrijf zet ik de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en/of de Vitaliteitsscan werknemer (Werken aan morgen) in. Met de resultaten ga ik aan de slag.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Arbeidsomstandigheden

 2. Met knelpunten die uit onderzoeken als de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en de Vitaliteitsscan werknemer (Werken aan morgen) naar voren komen, ga ik actief aan de slag. Ik werk daarbij intensief samen met andere organisaties zoals Stigas.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezondheid

  De volgende 6 vragen gaan over gezondheid

  Stelling:

 2. Binnen mijn bedrijf is er geen werk en/of geen aandacht voor arbeidsongeschikte medewerkers en medewerkers die tijdelijk minder inzetbaar zijn.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezondheid

 2. Ik geef mijn medewerkers de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden voorgeschreven in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ik leg hen uit hoe ze deze moeten gebruiken.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezondheid

 2. Ik betrek mijn medewerkers bij het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE) en bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak dat daar bij hoort.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezondheid

 2. Ik bied iedere medewerker een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezondheid

 2. Binnen mijn bedrijf is aandacht voor investeren in je gezondheid. Door gezond en veilig te werken, door om te leren gaan met stress, maar ook door een gezonde leefstijl en gezonde voeding. Hier praat ik over met mijn medewerkers.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezondheid

 2. Ik bied mijn medewerkers een zelfscan aan waarmee ze hun inzetbaarheid kunnen meten en na afloop een advies te krijgen. Bijvoorbeeld de Vitaliteitsscan werknemer (Werken aan morgen) van Stigas.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Inrichting functies

  De volgende 6 vragen gaan over de inrichting van de functies

  Stelling:

 2. De werkzaamheden in mijn bedrijf liggen vast. De manier waarop ze worden uitgevoerd ook. Daar kan ik niets aan veranderen.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Inrichting functies

 2. Wanneer medewerkers ouder worden, bied ik ze mogelijkheden om hun werk minder zwaar te maken aan. Bijvoorbeeld een kortere werkweek, extra verlof, vrijstelling van bepaalde taken, andere werktijden of plaatsing in een lagere functie.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Inrichting functies

 2. Om eentonig werk en eenzijdige belasting door het werk te voorkomen, pas ik taakroulatie toe.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Inrichting functies

 2. Om medewerkers langer inzetbaar te houden, geef ik mijn mensen meerdere en verschillende soorten taken.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Inrichting functies

 2. Ik bied medewerkers de mogelijkheid door te stromen naar andere functies binnen het bedrijf.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Inrichting functies

 2. Jaarlijks bespreek ik met mijn medewerkers hun mogelijkheden om binnen het bedrijf uitdagend werk te blijven doen dat bij hun ontwikkeling en levensfase past. Ik investeer in ontwikkel- en scholingsmogelijkheden.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezond gedrag

  De volgende 6 vragen gaan over gezond gedrag

  Stelling:

 2. Als werkgever kan ik het gedrag van mijn werknemers niet beïnvloeden.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezond gedrag

 2. Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en hun leefstijl. Als werkgever houd ik me hier eveneens mee bezig.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezond gedrag

 2. Mijn medewerkers werken veilig. Ze melden onveilige en ongezonde situaties direct.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezond gedrag

 2. Mijn medewerkers zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is gezond en vitaal te blijven om het werk tot aan hun pensioen te kunnen doen. Zij trekken aan de bel als het ernaar uitziet dat ze het werk niet meer kunnen doen of als zij persoonlijk of sociaal uit balans dreigen te raken.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezond gedrag

 2. Mijn medewerkers zorgen goed voor zichzelf. Zij investeren in hun vitaliteit door bijvoorbeeld actief te bewegen, gezond te eten en scholing te volgen. Hierover spreken we regelmatig met elkaar.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Gezond gedrag

 2. Mijn medewerkers spreken elkaar aan op ongezond werk- en leefgedrag. Zij voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor elkaars vitaliteit.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Evalueren en verankeren

  De volgende 6 vragen gaan over evalueren en verankeren

  Stelling:

 2. Evalueren? Daar heb ik geen tijd voor!
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Evalueren en verankeren

 2. Ik geef mijn medewerkers voorlichting en instructie over veilig en gezond werken en informatie over onderwerpen als gezonde voeding, voldoende slaap en stoppen met roken.
  Invalid Input
 3.  
 1. Evalueren en verankeren

 2. Als een medewerker ongezond werkt en/of leeft en het heeft invloed op zijn inzetbaarheid binnen het bedrijf, dan spreek ik hem daarop aan.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Evalueren en verankeren

 2. Mijn leidinggevenden en ik weten hoe wij medewerkers kunnen motiveren tot en aanspreken op gezond werk- en leefgedrag. Wij besteden daar meerdere keren per jaar aandacht aan. Bijvoorbeeld in personeelsbijeenkomsten, werkoverleg, voorlichtingsbijeenkomsten, schriftelijke informatie en functioneringsgesprekken.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Evalueren en verankeren

 2. Ik heb inzicht in de oorzaken van ziekteverzuim, ongevallen, arbeidsongeschiktheid en het vertrek van mensen. Ik weet ook hoe tevreden mijn mensen zijn met hun werk. Ik meet regelmatig de resultaten van onze verzuimbegeleidings- en re-integratieactiviteiten.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.
 3.  
 1. Evalueren en verankeren

 2. Ik evalueer tussendoor en jaarlijks of wij nog op het goede spoor zitten in het bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers. Is dat niet het geval, dan stel ik onze aanpak bij.
  Graag invullen, anders kunt u niet verder.